Home/Новини/Microsoft: 4 стъпки за подобряване на Marketplace

Microsoft: 4 стъпки за подобряване на Marketplace

Published On: 10/08/2012
Microsoft публикуваха в своя Windows Phone блог намеренията си да подобрят Marketplace, включващи 4 области.

 


Избягване на проблеми с търговските марки

Когато собственик на търговската марка или авторско право се свърже с нас относно предполагаемо нарушение, ние разследваме и премахваме приложението, когато жалбата е валидна. Напоследък го правим все по-често, особено за злоупотреба с търговска марка. Понякога исканията идват от собствениците на големите, добре познати марки. Друг път, те идват от нови брандове. Често намираме нарушенията на търговска марка за неумишлени: някои разработчици не са наясно какво представлява нарушение. Тези разследвания – и времето и парите, които струват – могат да се избегнат с малко усилие преди да изпратите или актуализирате на вашите приложения. Ако разработвате приложения, моля запознайте се с нашата политика за съдържание за търговските марки, както и с този въпросник.


Поддържане на качествени приложения

Публикувах преди за нашите усилия да се гарантира, че приложенията в Marketplace ще имат ясна стойност. Един от тези усилия се отнася до разработчиците, които ни изпращат стотици подобни приложения едновременноРазработчиците, които публикуват едно и също приложение в няколко категории, ще трябва да го премахнат от каталога. И второ когато създавате няколко приложения, които са подобни, иконката на всяко трябва да отразява неговата уникалност.


Почистване на ключовите думи

Някои разработчици нарушават политиката на Marketplace като въвеждат повече от разрешените 5 ключови думи за едно приложениеКлючовата дума е дума или кратка фраза, която описва приложениетоВписани по време на процеса за подаване през App Hubтези думи или фрази винаги са разделени със запетаи. От тази седмица, Microsoft ще започне прилагането на правилото за пет ключови думи за всички настоящи и бъдещи приложения Marketplace. Всяко приложение, което надвишава тази цифра, ще бъде санкционирано като бъдат изтрити ВСИЧКИ ключови думи.


Прецизиране на нашия подход към осигуряването на съдържание политика

И накрая, по отношение на съдържанието, което е “колоритно” или от сексуално естество. Microsoft ще прави по-строго тълкуването и прилагането на съществуващата им политика за съдържание.


Тези промени определено ще бъде стъпка в правилната посока и е хубаво, че Microsoft взимат това решение за почистване на нещата сега, преди пазара да се разрастне. Можете да прочетете повече за плана за рационализиране на Marketplace в Windows Team Blog
Свързани статии