Home/Новини/1 април

1 април

Published On: 20/05/2013
 

Профилът е блокиран
  • ДЕЙНОСТТА НА САЙТА Е ПРЕУСТАНОВЕНА ОТ ГДБОП – МВР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.57, АЛ.1 ОТ ЗМВР
    ПОРАДИ УСТАНОВЕНИ МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

Ако Вие притежавате Windows Phone с инсталиран “Custom ROM” чрез използвана информация от този сайт, Вие ще бъдете подложени на преследване от органите на реда за причинени имуществени вреди на Microsoft. За да проверите дали фигурирате в списъка на ГДБОП посетете тази страница.

 

 

 
Свързани статии