Home/Български приложения за Windows Phone, Новини/Търговски регистър с приложение за Windows Phone 8

Търговски регистър с приложение за Windows Phone 8

Published On: 20/05/2013
Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци. Мобилното приложение за Търговския регистър дава бърз и лесен достъп до важна и актуална за търговците информация. Чрез мобилното приложение може да се извършват справки по следните критерии:
•    ЕИК на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
•    ЕГН, съдружника или едноличния собственик на капитала;
•    Входящ номер на документ.
Свързани статии